Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Pro Sorkkalan seutu ry

Yhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kaikkien alueella asuvien yhteisenä edunvalvojana, edistää yhteisöllisyyttä, asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä maaseutumaisen ja terveellisen ympäristön säilymistä.

Perustamisen taustaa

Pro Sorkkalan seutu ry rekisteröitiin 3.11.2009.

Pirkkalassa toimivat kyläyhdistykset
(Sankilan, Pirkkalankylän ja Anian kyläyhdistys) edustavat alueellisesti Pyhäjärven rantamilta päin levinnyttä asutusta, mutta Pirkkalan ”sisämaassa” eli lähinnä Lentoasemantien tuntumassa ja sen itäpuolella ei ole aiemmin ollut asukkaita yhdistävää ja näiden etuja valvovaa yhditystä. Koska vanha Sorkkalan kylä on suunnilleen tuon alueen keskipaikkeilla, tuli yhdistyksen nimeksi Pro Sorkkalan seutu eli Sorkkalan seudun puolesta.

Alkusysäyksen yhdistyksen perustamiselle antoi asukkaiden korviin kantautunut huomautus, joka oli lähtöisin kunnan silloisten maankäytön suunnittelijoiden taholta ja jonka mukaan näillä seuduilla on vain metsää eikä täällä asu ketään. Näin ollen tämän alueen asukkaiden kotipaikat ja niiden ympäristö halutaan maankäyttöhankkeita suunniteltaessa nähdä vain käyttöä odottavana reservimaana teollisuusrakentamisen ja erilaisten teiden, rautateiden, lisäkiitoradan ja jätevesipuhdistamon ym tarpeisiin. Tämä seutu on kuitenkin Pirkanmaan vanhinta asuttua aluetta. Tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan täällä on ollut asutusta jo 1400-luvulla.

Suunnittelu- ja kaavoitushankkeita on vireillä sekä Pirkkalan kunnassa, Pirkanmaan liitossa että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymässä. Osa suunnitelmista on tarkoitus panna toimeen aivan lähiaikoina, osa on pidemmän aikavälin suunnitelmia. Yhteistä niille on kuitenkin se, että ne tulevat pysyvästi vaikuttamaan meidän asuinmahdollisuuteemme ja kotiympäristömme laatuun aina hamaan tulevaisuuteen saakka. Aika vaikuttaa asioihin on juuri nyt!!

Toinen ongelmakenttä on Satakunnan lennoston häiritseväksi ja vaaralliseksi muuttunut tapa harjoittaa sotilasilmailua Pirkkalan tukikohdassaan. Pyritään siihen, että lennosto saataisiin noudattamaan toiminnassaan kaikilta osin sille myönnettyä ympäristölupaa. Lähistöllä on myös muita melua aiheuttavia toimijoita, joista mainittakoon kaksi ampumarataa. Asukkaiden melukuormitus pitää saada kohtuulliselle tasolle.

Lisääntynyt liikenne tuottaa omat ongelmansa seudun asukkaille. Esim. Varuskunnantie on lisääntyneen liikenteen vuoksi muuttunut vaaralliseksi. Myös liikenne lisää omalta osaltaan melukuormitusta.

Asukkaiden mielipiteiden tuominen päättäjien ja päätösvalmistelijoiden tietoon edellyttää sekä omatoimisuutta ja aktiivisuutta valmistelutyön seuraamisessa että yhteistoimintaa. Yhdessä esitetty mielipide otetaan vakavasti ja toisaalta jokaisen ei tarvitse miettiä ja tehdä samoja asioita yksikseen. Todettiin, että oikea väline asioiden hoitamiseen on yhdistys. Tältä pohjalta muotoiltiin myös yhdistyksen tarkoitus, joka on kirjattu sen sääntöihin pykälään 2.

Tällä hetkellä Sorkkalassa ja sen ympäristössä on noin 200 taloutta, joista suurin osa on vakituisia koteja, mukaan mahtuu myös parikymmentä vapaa-ajan asuntoa. Me asukkaat olemme kiintyneitä kotiympäristöömme ja arvostamme sitä. Alueella on myös yhteisöllisyyttä, jonka merkitys nykymaailmassa tulee vain kasvamaan. Tämän yhteisöllisyyden edistäminen ja laajentaminen on yksi yhdistyksen tavoitteista. Huoli kotiympäristön laadun heikkenemisestä, asumisviihtyvyyden vähenemisestä ja asukkaiden terveydelle aiheutuvista riskeistä kuormittaa asukkaiden jaksamista. Tästä syystä myös virkistys ja tiedon saaminen toimintamahdollisuuksista on meille kaikille tärkeätä.

Hallitus

Puheenjohtaja:
Kirsi Virolainen
kirsi.virolainen(at)elisanet.fi
040-8217 462

Varapuheenjohtaja:
Otto Sovelius
otto.sovelius(at)gmail.com

Sihteeri:
Tarja Laurunen
tarja.laurunen(at)gmail.com

Taloudenhoitaja:
Harri Vuorenpää
hvuorenp(at)hotmail.com

Jäsen:
Elina Ojala
ejo.sos(at)gmail.com

Yhdistyksen posti:

Pro Sorkkalan seutu ry
c/o Kirsi Virolainen
Keskisentie 50
33960 Pirkkala